Shamanistisk Healing og Vejledning

Den shamanistiske vej er en dyb personlig vej, hvor du i samarbejde og fælleskab med naturen og åndefællerne bringer kraft og visdom ind i dit liv.

 
Shamanistisk vejledning og ceremoni

Er en blid og kraftfuld opdagelsesrejse, hvor du tager aktivt del i din helbredelse. Det er et samarbejde mellem dig, naturen og dine åndefæller.

Hvert forløb er individuelt og forskelligt, baseret på den tilstand og baggrund du kommer med, og det du ønsker at forløse eller kigge på. Den shamanistiske praksis starter med små skridt, og du behøver ikke kunne ‘gøre’ noget for at være med.

Hvad jeg tilbyder

Individuelle unikke sessioner og ceremonier, tilpasset din situation.

En ceremoni bliver til i samråd mellem dig og mig, naturen og åndefællerne.
Vejledning kan også foregå over nettet.

En ceremoni og individuelt vejledningsforløb kan være for dig hvis du:

  • Savner forbindelse til naturen, til dig selv og / eller din krop
  • Føler at du “mangler” noget af dig selv
  • Oplever du har svært ved at træffe beslutninger, mangler livsgnist eller lysten til at fortsætte eller starte nye projekter
  • Oplever stress, rastløshed, mental overbelastning, manglende selvværd
  • Ønsker at manifestere noget konkret i dit liv: du ønsker at starte egen virksomhed, få en partner, finde den perfekte bolig el. lign.
  • Ønsker at træde fra et livssyn eller en livsstil over i en anden. Det kan være sorg du ønsker at lægge bag dig, et forhold du ønsker at fejre, en bolig, relation eller andet du ønsker at manifestere, og / eller en dybere eller anderledes relation til dig selv du ønsker at manifastere.

 

Priser

Priser varierer. Der skal foregår en eller anden form for udveksling. Kontakt mig først i forhold til hvad du har brug for, så finder vi en passende udveksling for begge parter.


Det sker tit, at det vi tror vi har brug for, for at hele og gøre vores liv bedre, kan være anderledes end det vi egentlig har brug for. Min læremester Jonathan Horwitz, fortæller:

… For eksempel sker det sommetider, når jeg når frem til mine åndehjælpere og fortæller dem, hvorfor jeg er kommet, at den hensigt, der kommer ud af munden på mig, ikke nødvendigvis den samme, som jeg så omhyggeligt formulerede, inden jeg forlod min krop. Årsagerne til det er primært, at når jeg først formulerer formålet, så er jeg stadig, selvom min bevidsthed allerede er begyndt at ændre sig, i ret tæt kontakt med og påvirket af mine egne personlige ønsker vedrørende mit liv, mit håb, min frygt, eller, hvis jeg arbejder for en anden, livsomstændighederne for det menneske, der har søgt min hjælp. Men når jeg træder over tærsklen til Åndeverdenen, sker der et skift, og for hver tærskel, jeg passerer efter den, sker der yderligere skift. Jo længere jeg kommer væk fra min egen almindelige virkelighed, jo længere bagude efterlader jeg mit eget ego. Resultatet er, at når jeg omsider kommer frem til mine lærere og hjælpere i Åndeverdenen for at stille mit spørgsmål, har mit oprindelige og ordinære syn på situationen ændret sig til et mere universelt perspektiv, og jeg får vist det, jeg har brug for at se, i stedet for det, jeg troede, jeg gerne ville vide.
(Fra artiklen Shamanistiske bevidsthedstilstande).

Den shamanistiske praksis handler om overgivelse. Om at give sig hen, til en dybere og større visdom, end det menneskesindet kan rumme.

Shamanisme og psykologi
Mange, om ikke de fleste, af vore moderne psykoterapeutiske metoder har deres rødder i shamanisme, og derfor kan shamanisme på overfladen ligne mange af vor tids terapiformer. Det er måske derfor, jeg ofte har hørt folk med psykologisk baggrund prøve at forklare den shamanistiske rejse som en “indre” rejse til det ubevidste eller til “det højere selv”. Denne forklaringsmodel er baseret på den vestlige tænkemåde, som ser mennesket som skabningens herre, og – i modsætning til shamanistisk viden, ikke indrømmer andre livsformer sjæl eller bevidsthed. Men Universet er heldigvis større end menneskesindet. Fra shamanens synsvinkel eksisterer åndeverdenens virkelighed uafhængig af menneskesindet og parallelt med vores daglige virkelighed. Shamanen som ved, at alt skabt har en sjæl, ved også, at det er muligt at kommunikere med disse åndelige essenser ved at rejse til dem og derved overskride grænserne for tid, rum og art.
(Fra artiklen Alt liv er forbundet – en indføring i shamanens liv og arbejde).


Links til videre læsning

Lone Aabrink: Hvad er shamanisme?
Nationalmuseet: Hvad er en shaman?
John Russel-Møller: Åndemanerkunst og shamanisme