Hvad er shamanisme?

 

 


Vi er en del af jorden – og jorden er en del af os


Shamanismen er menneskets ældste spirituelle håndværk. Gennem værktøjer som blandt andet trommerejsen, kostumer, ritualer, sang og dans, ændres bevidstheden, og der skabes kontakt til den usynlige verden. Her i de fortryllede riger, kan vi hente hjælp, visdom og kraft, til vores eget liv, og andre.

Shamanismen er et levende, magisk håndværk, der opfatter verden som at

alt er levende, helligt og forbundet

Det betyder, at vi med de shamanistiske briller og ændret bevidsthed, kan komme i kontakt med planteånder, Jordens kraft og elementerne, samt påvirke og lave aftaler med Guderne. Hvis Guderne dog, vil være så villige 😉

 

Ordet shaman kommer fra Sibirien og betyder den som ved. Shamanen er mægleren mellem mennesker, dyr og guder. Han eller hun kender Jorden og Gudernes sange, og kan tale åndernes sprog.

Shamanismen opererer indenfor et animistisk synspunkt; at alt er levende, og har en sjæl (anima = sjæl). Denne opfattelse møder vi også hos hinduismen og buddhismen.

 – Shamanismen for begyndere –


Hvor kommer shamanismen fra?

Der er fundet spor af shamanistiske ritualer over hele jorden, fra Australien, til Mongoliet og Rusland, Skandinavien, og Nord- og Sydamerika.

I dag tænker vi måske mest på shamanisme som noget “indiansk”, men i stedet er det mere interessant at tænke på shamanismen som noget oprindeligt. Noget, som indianerne stadigvæk har, og praktiserer.

Der fandtes, og er fundet spor af, trolddomskundskab udøvet i Danmark, hvor fund har afsløret vores rødder, og hvordan vi levede, før “danerne blev kristne”. Blandt andet kender vi runerne, som foruden at være et alfabet, også har en magisk inderside, der kan heale og sætte orden i kaos.

 


Den shamanistiske vej er en pilgrimsrejse der starter i hjertet

Shamanens pagt

Shamanen har til alle tider været bindeleddet mellem den åndelige verden, og mennesker. Han eller hun hjælper, vejleder og laver aftaler mellem ånderiget og menneskeriget, for at bringe balance og orden.

For at lære den shamanistiske praksis, kan man modtage undervisning hos mange dygtige troldfolk. Jeg selv, har jeg gået i lære hos Scandinavian Center for Shamanic Studies, et foretagene af undervisning og ressourcer skabt af danske Annette Høst og amerikanske Jonathan Horwitz.

I den shamanistiske tradition, er det dog altid sådan, at indvielsen og formningen af eleven sker i samarbejdet mellem ånderne og det enkelte individ. Det betyder, at det er den åndelige verden, og de vejledere som findes i de usete virkeligheder, der til syvende og sidst uddanner shamanen. Shamanen bliver bedt om at gennemgå en række tests og prøvelser, der skal vise hans værd, og hans dedikation til åndernes belæringer.

Herigennem formes, fødes og skabes shamanen, så han eller hun kan hjælpe andre.

Sådan er det foregået i oprindelige samfund verden over, og sådan findes det stadig den dag i dag, hvor vores miljø, skikke og kultur har ændret sig, men ånden bagved… er den samme.

 

 

Hvad kan shamanismen bruges til?

Den shamanistiske praksis har ritualer og værktøjer til alle livets facetter, fra fødsel til død. Ofte yndes at fejre og markere tærskeltiderne; jævndøgn, solhverv, høst- og såtider.

Den shamanistiske praksis beskæftiger sig med, og har altid beskæftiget sig med:

 

  • Undervisning og uddannelse af et menneskes relation til Jorden og hans/hendes Åndehjælpere

At lære at tyde sine hjælperes sprog, mærke naturen i sind og krop, og at forbinde sig til naturens kræfter og hjælpeånder på sin egen, helt personlige måde.

  • Healing

Af sjælelige og kropslige sår, der forhindrer os i at mærke os selv, nyde livet eller vores plads på Jorden. Smerte og afsavn der kommer til udtryk på den måde vi vælger at leve livet på, fordi vi ikke har kræfter til andet.

  • Grundig, sjælelig forberedelse på overgange

Vi skifter job, partner, vinden skifter, børnehaven eller plejehjemmet kalder. Hverdagen er fyldt med menneskelige udfordringer og overgange, hvor vi går fra en måde at leve eller være på, til en anden. Den shamanistiske praksis hjælper ved at tilbyde kraft, hjælp og visdom fra de åndelige fæller, til at leve et mere kraftfuldt liv, og med den udvikling der er i gang, i stedet for imod den.

  • Hjælp under overgange og transformation

Det være sjælelig transformation, udvikling af sjælen og dens potientialer, gennem healing og tilstedeværelsen af åndelige vejledere. Det kan være selve overgangen fra livet til døden, hvor shamanen sikrer, at den døde lander det rigtige sted i De Dødes Rige.

Ritualer og specielt også den åndelige trommerejse, kan være behjælpelig også når det gælder hjælp til husdyr, der ikke altid kan kommunikere hvad de ønsker på menneskesprog 😉 Med dette og andre værktøjer kan vi komme ind bag ved, og høre mere om, hvordan vi kan være behjælpelige i en given situation, og hvad dyrets ønsker og drømme er.

  • Hjælp, støtte og healing ved afslutninger

Livets afslutning og begravelsesritualer, eller mellem partnerskaber der ophører, pagter der opsiges. Når noget sluttes, åbnes en ny dør, men oftest kun helt rigtigt, hvis afslutningen er afklaret og har healet. Når vi arbejder med døden, enten i den ultimative form, eller i symbolsk forstand, skaber vi rum til at sorgen, transformationen og healing kan finde sted.

  • At skabe fred mellem parter

Jorden, naturen, mennesker, dyr og planter. Vi lever alle side om side og påvirker hinanden, og hinandens kredsløb. Med de rigtige værktøjer og intentioner kan vi skabe fred mellem parter, både i juridiske forlig, forholdet indvendig til vores egen krop, samt udenfor os selv, i vores have, på jorden og i vores levevis. At inkludere andre, og det usynlige i vores overvejelser, skaber dybere forbindelser og healing mellem arter og mennesker.

  • Ceremoni og Fejring af livet og årstiderne

Årstidernes skiften, giftermål og lykønskning. Ceremonier har altid været en del af den naturnære praksis, og er stærke oplevelser hvor vi forbinder os med Underet og naturens kræfter.

 Vi kommer tættere og tættere på lyset


Det er oplagt, men også fejlagtigt at tro, at den lidelse eller smerte vi har, bliver værre og værre og kun forbereder os på det værste! Nemlig døden. I stedet ser det shamanistiske verdensbillede anderledes på livets udvikling. Nemlig at vi for hver gang vi søger hjælp, og bliver healet, kommer tættere og tættere på lyset.

 


i shamanens fodspor!


Du kan selv lære de shamanistiske værktøjer, og begive dig ud på shamanens vej!

Den allerbedste måde at mærke shamanismens kræfter er, naturligvis at opleve forbindelsen med egen krop.

Jeg udbyder kurser og undervisning i ritualer med Jorden, og undervisning i åndernes sprog. Her kan du lære, at komme tættere på dine egne kræfter, og de vejledere der støtter og hjælper dig på din rejse.

Mød shamanismen på første hold under kurserindividuel vejledning eller healing. Kontakt mig hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om shamanens vej.

Jeg skaber desuden hellige værktøjer til brug i den shamanistiske praksis.

 

Illustration fra bogen A Guide to the Sacred Springs of Roskilde af Rachel Goodwin.


Mere shamanisme

For at lære mere om shamanismen og dem som praktiserer den, har jeg samlet en del ressourcer under links.

 


Hvad er shamanisme – og hvordan kan du bruge den i din hverdag?

I denne video fortæller jeg mere om shamanismen, og hvad du kan bruge den til i din herdag.

 


Da Hyldemor kom forbi


NÅR DE DYBE SKOVE KALDER – Den første danske telesummit om shamanisme

MARIA LISETTE JACOBSEN FRA HYLDEMORS HAVE HAR, MED UDSPRING I EN DRØM OM AT SKILDRE DEN STORE ALSIDIGHED DER FINDES INDEN FOR SHAMANISME, ANIMISME OG NATURARBEJDE, SAMMENSAT DANMARKS FØRSTE TELESUMMIT OM SHAMANISME, SOM DEN UDLEVES PÅ VORE BREDDEGRADER.

Gæsterne, som alle er stemmer på den danske scene inden for shamanisme, arbejder med forskellige tilgange og med forskelligt udgangspunkt, men sammen væver de et farverigt tæppe af viden, erfaring, indsigt og åbenhed overfor denne forskellighed for at finde inde til kernen og genkende værdien i mangfoldigheden.

Her kan du se hvordan det gik, da Maria Lisette og jeg tog en snak!

 


 

Dødesøen, akvarel, 2015. I den åndelige verden, kan vi opleve mange spændende, udfordrende og inspirerende ting. Mange af mine billeder er inspireret af shamanismen, og rejser til åndernes rige.