Shamanistisk hjælp til dyr – Dyreclairvoyance & -healing

Det er fantastisk med kæledyr.

Specielt når det går godt, og dyret trives.

Men i situationer, hvor dyret udviser mistrivsel, er det ikke altid nemt,
at sætte fingeren på, hvad der er galt, og hvordan vi kan hjælpe.

 


Shamanistisk healing og hjælp til dyr


JEG HJÆLPER VED AT FORETAGE SHAMANISTISK ARBEJDE,
ENTEN SAMMEN MED DYRET, ELLER TIL MINE VEJLEDERE.

 


Hvordan foregår det?


Jeg tilbyder shamanistisk arbejde, der er undersøgende og nysgerrigt. Jeg værdsætter grundighed. Mit arbejde med dyr, er også arbejde med deres mennesker, dyr omkring dem, eller sydgom / død, som er vigtigt at forstå, for at hjælpe dyret bedst muligt.

shamanistisk hjælp til dyr er et arbejde delt op i 3 dele,
med en total varighed på ca. 3-4 timer

FØRSTE DEL: Samtale & Intention
Vi taler sammen om, hvad problemet eller ønsket er, med jeres henvendelse. I samarbejde udarbejder vi en intention, som er det vi ønsker at bede om hjælp, healing eller vejledning til, i forhold til dyret. Jeg vil spørge jer om dyrets fysiske og psykiske trivsel, dyrlægens udtalelser, og evt. diagnose(r), og sammen vil vi kortlægge hvor udfordringerne ligger, eller hvad dyret har behov for hjælp til.*
Samtalen kan foregå hos dyret, eller over telefon/Skype. Den varer ca. 1 time.

ANDEN DEL: Det Hellige Arbejde
Her træder jeg ind i det ceremonielle rum. Der er mulighed for, at dette kan forgå hos dyret i dets vante omgivelser, hvis situationen kalder på det. Ofte, laver jeg dette arbejde alene, og bringer budskaber tilbage til jer, når det shamanistiske arbejde er forbi.
Det Hellige Ritual varer omkring 1,5 time.

TREDJE DEL: Overleveringen
I denne del, mødes vi fysisk, eller over telefonen/Skype, og jeg videreformidler hvilke oplevelser jeg har haft, og hvilken vejledning jeg er blevet givet. Healing kan have fundet sted, og jeg beskriver hvilke konkrete tiltag der kan gøres. Det er herefter jeres ansvar, at implementere vejledningen i hverdagen, og hjælpe dyret bedst muligt, videre herfra.
Overleveringen er en samtale, og varer typisk 1 time.

Der kan være behov for opfølgende arbejde. Typisk er en session nok, til at afdække det nuværende behov, og arbejdet med denne session varer typisk 1-3 måneder.

 


FYSISK MØDE ELLER ONLINE ?


Det er ikke nødvendigt, at møde dyret, blot jeg får en klar opfattelse af, hvad henvendelsen drejer sig om, symptomer og ønsker for sessionen.

Jeg kan finde på at spørge til dyrets trivsel, herunder mad, sociale liv, hverdagsliv. Det er muligt, at jeg kommer ud til jer, og møder dyret. Det er også muligt at arbejde langdistance, hvor jeg får en god fornemmelse af, hvad problemstillingen er, og dyrets væsen. Det kan blandt andet være gennem et par gode fotos af og historier om dyret, samt hvad I oplever som problemer, eller årsagen til jeres henvendelse.

Det er dejligt for mig, at møde dyret, og det hellige arbejde kan foregå hos jer, i dyrets vante rammer, og sammen med andre dyr også. Jeg oplever ikke, at kvaliteten eller intensiteten af arbejdet, afhænger af det fysiske møde.

KØRSEL
Jeg tager kørselspenge, alm. takst, fra Valsømagle, Ringsted.

Det åndelige arbejde skal ikke ses som erstatning for dyrlæge. Det er vigtigt, at dyret bliver undersøgt grundigt af en dyrlæge, hvis det viser tegn på mistrivsel.

Det åndelige arbejde, er heller ikke erstatning for god gammeldags opdragelse og træning; hos hunde ligger utrolig meget af deres trivsel, i den måde de bliver en del af flokken på, ved at forstå deres plads, (blandt andet gennem træning).

Det åndelige arbejde er en øjenåbner indtil det Usynlige, og vi har mulighed for, at komme i berøring med de bagvedliggende kræfter – og bede om hjælp, rådgivning og healing.

Det kan være socialt eller kropsligt dyret mistrives, og mange gange er det en skærpet opmærksomhed, og få ændringer i hverdagen, der skal til, for at alle trives sammen, bedre.

 


OMSTÆNDIGHEDER HVOR
SHAMANTISTISK HJÆLP KAN VÆRE GAVNLIG


  • Dyret opfører sig mærkeligt, kuet eller udviser på anden måde mistrivsel. Vil ikke spise, lege, er hyper opmærksomt, piver, vil ikke falde til ro, kan være eksempler på dette
  • Dyret lider fysisk, af smerter, skader, problemer i kroppen
  • Dyret har været ude for en oplevelse, eller har en historie, som er ukendt, og I ønsker indsigt i dyrets trivsel og hjælp til, at det føler sig godt til rette i livet
  • Dyret står overfor et skift i dets liv; det skifter ejer, skal flytte, skal steriliseres, parres, rejse, eller på anden måde opleve noget, som ville være rart at tale med dyret om, og forberede det på
  • Der er tale om en flok eller et kuld, eller et fælleskab af dyr, som har brug for hjælp til at trives
  • Dyret er døende, gammelt eller p.g.a. af sygdom skal det aflives. Der kan forberedes ceremoni, gravsted, det sidste farvel, på dyrets præmisser og med dyrets ønsker i mente
  • Dyret er dødt, omkommet ved ulykke, eller på anden vis gået bort, uden at I fik mulighed for at give det den opmærksomhed, kærlighed eller omsorg, der var det tiltænkt. Vi arbejder med at slippe båndene, de sidste ønsker og farvel

 


HVILKE DYR ARBEJDER JEG MED?


Jeg arbejder med hunde, katte og heste, og det shamanistiske arbejde, kan ses som en form for clairvoyance, hvor beskeder og vejledning kommer igennem. Jeg arbejder også med andre dyr.

I tilfælde af vilde dyr, beder jeg jer kontakte mig. Arbejdet med vilde dyr er anderledes, i det vi anderkender, at dyret ikke har en ejer, og dermed ikke nødvendigvis ser vores hjælp som gavnlig.

Det er vigtigt i alle tilfælde, at respektere dyret, også når det opfører sig på måder vi ikke forstår eller accepterer, eller når det giver udtryk for behov, der ikke nødvendigvis, er i overensstemmelse med vores egne. Vi gør det bedste vi kan, og i det shamanistiske verdensbillede er vi alle lige, og lige meget værd, så vi husker, at udvise respekt og ydmyghed, overfor de væsner vi lever iblandt, efter bedste evne.

*Det er min oplevelse, at hvis dyret ikke ønsker hjælp, vil det blive klart formuleret, og jeg kan ikke gøre mere. Jeg har oplevet både dyr og mennesker, der ikke ønsker hjælp til healing, at de f.eks. ønsker at dø.
Vores arbejde kan her bestå i, at hjælpe til, at rejsen til De Dødes Rige bliver så let og smertefri som mulig, og/eller at arbejde med os selv, og vores egen accept af tingenes tilstand.


DEN SIDSTE REJSE


Jeg har arbejdet med healing og åndelig vejledning omkring dyr, samt med at skabe forbindelse og tryghed omkring den sidste rejse, til det hinsides, for dyret, og menneskene omkring det. Der kan også være andre dyr i husholdningen, der bliver påvirket af sygdom og død, hos et dyr.

Det sværeste ved at have dyr i vores varetægt er, at vi nogle gange skal træffe beslutninger på deres vegne, og specielt rejsen fra De Levendes Rige, kan være en smuk og berigende oplevelse, uden at give anledning til frygt, skam eller andre former for ubehag. Det shamanistiske arbejde, hvor alt er levende og forbundet, sørger for, at skabe en kærlig grobund, for at løse opgaven på bedste vis. Og ofte går vi fredfyldte og taknemmelige fra arbejdet med Døden, som bringer nyt lys over Livet.


MIN ERFARING

Jeg har haft dyr omkring mig, siden jeg var barn, og har reddet heste, og vi har haft hund, gennem hele mit liv.
Jeg har størst erfaring med hunde, og har været med til flere aflivninger. Min erfaring er, at forbindelsen er stærk, uanset race eller type dyr, og derfor kan shamanistisk hjælp være grundlæggende for alle slags dyr, og alle former for healing.

PRAKTISK & PRIS


SHAMANISTISK HEALING & HJÆLP FOR DYR: 1.800,00 DKK
Inkl. samtale, helligt arbejde og overlevering – Ca. 4 timers varighed i alt.

KONTAKT MIG MED DIN HENVENDELSE